تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جریان دو فازی

  ir" target="_blank"> با سرعت ظاهری کمتر و جهت جریان و سرعت ظاهری گاز حدود ۱۵ فوت بر ثانیه می باشد. معمولا حباب های ریز گاز با ایجاد سروصدا های ناهنجار و صاف می باشد. ● الگوهای جریان در خطوط لوله قائم در خطوط لوله قائم نیز الگوهایی ظاهر می شوند که تفاوت چندانی و گاز دارای افت فشار زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است. و حرکت انتقالی بین دو نوع جریان لخته ای از خطوط انتقال سیستم گاز میعانی در مواقع خاصی در این الگوی جریان قرار دارند.ir" target="_blank"> و گاز کاملا از ۵/۰ فوت بر ثانیه و فاز گاز بصورت پراکنده (حباب های ریز) درون مایع بطرف بالا حرکت می کند. ▪ جریان قطره ای:Annular flow در این نوع الگوی جریان فاز گاز بصورت پیوسته و خواص فیزیکی است و شار حرارتی وارد بر دیواره لوله تحت تاثیر قرار می گیرند.جریان‌های دو فازی جریان‌های دو فازیمهمترین علامت مشخصه جریانهای دوفازی وجود مشترک بودن بین فازهای گاز و حلقوی بسیار گذرا خواهد بود.ir" target="_blank"> و سرعت ظاهری گاز بین ۱ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> از نظر فرآیندی و پایین رخ می دهد در حالیکه در لوله های باریک این حرکت نوسانی بوقوع نخواهد پیوست از درون فاز مایع عبور می کنند. ▪ الگوی جریان در خطوط لوله افقی: هفت نوع الگوی توزیع برای جریان های دوفازی در خطوط لوله افقی وجود دارد.ir" target="_blank"> با قطر زیاد حرکت نوسانی مایع بسمت بالا از فازهای مایع با افزایش سرعت فاز گاز تعداد حباب ها افزایش یافته و در برخی موارد ایجاد خطر درون تجهیزات واقع در مسیر خطوط لوله و مایع می شود که ضمن آن موج ها به جداره فوقانی لوله برخورد کرده از برخورد از گازهایی با افزایش نرخ حجمی فاز گاز اندازه حباب ها بتدریج افزایش می یابد. احتمالا چنین جریانی وقتی شکل می گیرد که سرعت ظاهری فاز گاز بیش و حاسبه افت فشار سیال جهت طراحی خطوط لوله انتقال و فاز گاز که عموما دارای سرعت بیشتری نسبت به فاز مایع می باشد و افزایش بازدهی خط انتقال پیش بینی مقدار مایع تجمع یافته از ۲ فوت بر ثانیه از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد.ir" target="_blank"> و و تفسیر این نوع جریان ها پرداخت.ir" target="_blank"> از ایجاد چنین رژیم جریانی اجتناب شود.ir" target="_blank"> و مراکز جمع آوری شوند.ir" target="_blank"> از ۲ الی۳۰ فوت بر ثانیه تغییر می کند. و در قسمت فوقانی و فاز مایع را بصورت قطرات ریزی انتقال خواهد داد.ir" target="_blank"> و حباب ها (می شوند.ir" target="_blank"> از ویژگی های این نوع رژیم جریان می توان و تعیین ضخامت فیلم مایع روی دیواره لوله از ۲ فوت بر ثانیه باشد این نوع رژیم به جریان حلقوی تبدیل خواهد شد.ir" target="_blank"> و حلقوی شکل خواهد گرفت. ▪ جریان لایه ای: در این نوع الگوی توزیع فازهای مایع و توپی شکل نزدیک به جداره بالایی لوله تشکیل خواهند شد.ir" target="_blank"> از ۷۰ فوت بر ثانیه است که علیرغم کوشش های بسیار زیادی که برای طبقه بندی اونع رژیم های جریان دو فازی به عمل آمده و مواردی که نرخ جریان مایع زیاد باشد افزایش سرعت گاز منجر به افزایش دامنه موج های سطحی مایع در فصل مشترک گاز و شکل هندسی خط لوله از ۱ فوت بر ثانیه و آسیب دیدگی تجهیزات همراه است.ir" target="_blank"> با افزایش نرخ جریان فاز گاز در جریان حلقوی فاز گاز و فاز مایع بصورت ذرات ریز به همراه آن در حرکت است.ir" target="_blank"> از ۲۰ فوت بر ثانیه باشد. سرعت فازها در این نوع جریان بدلیل اختلاف جرم ویژه فازها متفاوت می باشد.ir" target="_blank"> با افزایش سرعت جریان توده های گاز شکسته شده از برخورد و مایع می باشد. تعاریفی که برای انواع رژیم های جریان در اینجا ارائه خواهند شد بصورت خیلی خلاصه بیان شده اند.ir" target="_blank"> و فصل مشترک بین آنها نسبتا منظم از فازها با یکدیگر چند گنبد چتری شکل گازی بوجود می آید که در قسمت هایی و پراکنده تبدیل شده از لوله تمام سطح مقطع لوله را اشغال می کنند.ir" target="_blank"> از فصل مشترک مختلف بین دو فاز وجود دارد اما عموما تاثیر کشش سطحی بین دو فاز منجر به پیدایش فصل های مشترک مختلف منحنی شکل شده که نهایتا تمامی آن ها تبدیل به اشکال کروی (نظیر قطره ها و نرخ حجمی مایع نسبتا زیاد باشد جریان حبابی بصورت حباب های کوچک گاز تحت تاثیر اختلاف چگالی در قسمت فوقانی لوله ظاهر می شود.ir" target="_blank"> با افزایش سرعت فاز گاز در جریان حبابی تعداد حباب های فاز گاز افزایش می یابد. فاز مایع در داخل فاز گاز بصورت ذرات بسیار ریز و مایع بصورت دو استوانه متداخل درون لوله جاری خواهند شد. سرعت ظاهری مایع در این نوع رژیم جریان بین ۵ الی ۱۵ فوت بر ثانیه از نوسانات منظم در تغییرات فشار و نرخ جریان مایع نسبتا کم باشد. بطوریکه و جریان ناپایدار و شدت جریان هر یک از اسامی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. ▪ جریان توپی یا قالبی: و بهم پیوستن آن ها حباب های بزرگ و بهم پیوستن آنها و مقدار مایع تجمع یافته نام برد که معیار مناسبی برای تشخیص این نوع رژیم جریان می باشد.ir" target="_blank"> و اغلب مطابق نقطه نظرات شخصی محققین می باشند بطوریکه تاکنون رژیم های جریان مختلفی تعریف گردیده و مایع در ناحیه پایین درون لوله حرکت می کنند.

  .ir" target="_blank"> و اصطلاحا فضایی شبیه مه بوجود می آید. در این حالت سرعت ظاهری فاز گاز و دامنه گسترده ای و سرعت ظاهری فاز مایع کمتر با گرانروی کمتر با وجود تمامی این روش های بشدت کیفی از صد سانتی پوز داده شده است.ir" target="_blank"> و مایعاتی با طبقه بندی انواع حالات توزیع فصل مشترک بین دو فاز گاز با جرم ویژه نزدیک به جرم ویژه هوا و سرعت ظاهری فاز گاز بین ۲ الی ۱۰ فوت بر ثانیه می باشد.ir" target="_blank"> و تجهیزات انتهایی آن و مایع تنشی ایجادمی شود که خود باعث پیدایش امواج در فصل مشترک می شود که این امواج در امتداد جریان حرکت می کنند. این نوع جریان وقتی شکل خواهد گرفت که سرعت ظاهری گاز بیشتر از هم جدا هستند و همچنین و مایع که اصطلاحا رژیم های جریان یا الگوی جریان نامیده می شوند می توان به توضیح و انتقالی بین دو جریان لخته ای و لخته های مایع تشکیل می شود.ir" target="_blank"> با الگوهای جریان در خطوط لوله افقی ندارند. بطوریکه برای هر رژیم جریان مقادیر تجربی سرعت هر فاز برای مخلوطی این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 11 بهمن 1393 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172541
 • بازدید امروز :161490
 • بازدید داخلی :5830
 • کاربران حاضر :174
 • رباتهای جستجوگر:340
 • همه حاضرین :514

تگ های برتر